Spørgsmål og svar / FAQ

Hvem kan bytte lejlighed?

Svar: Som lejer har du ret til at bytte din bolig med en anden, som også bor til leje. Det gælder, både hvis du ønsker at bytte med en lejer fra en almen boligorganisation (herunder også en almen andelsboligforening) og fra en privat udlejningsejendom. Derimod kan du ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller af en ejerbolig.

Se mindre
Se hele svaret
Hvor længe skal jeg have boet i min lejebolig, før jeg må bytte?

Efter loven har du bytteret efter tre år. Det er op til den enkelte boligorganisation, om den vil give sine beboere bytteret tidligere. Så du må nok væbne dig med tålmodighed, hvis du ikke kan overbevise den om, at denne interne regel bør ændres.

Se mindre
Se hele svaret
I stedet for at bytte, må jeg fremleje min lejebolig?

Du har ret til at fremleje hele din almene bolig, men her er der visse betingelser, som skal være opfyldt:

• Fremlejen må højst vare i to år (i en sammenhængende periode).
• Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.
• Du må ikke kræve en højere husleje, end den du selv betaler.
• Det samlede antal personer, der skal bo i boligen, må ikke overstige én person pr. beboelsesrum.

Det vil sige, at en torums bolig ikke må fremlejes til flere end to personer. Husstanden behøver ikke at opfylde samme særlige krav om størrelse og sammensætning som ved almindelig udlejning. Senest to uger før, du indgår en fremlejeaftale, skal du orientere boligorganisationen om, at du vil fremleje. Orienteringen skal indeholde oplysninger om årsagen til dit midlertidige fravær, navnet på din lejer, antallet af personer i husstanden og huslejens størrelse. Du skal desuden lave en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer. Kopi af fremlejekontrakten skal sendes til boligorganisationen, inden fremlejeperioden begynder. Selvom du har fremlejet din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt, og at din bolig ikke bliver misligholdt.

Se mindre
Se hele svaret
Hvorfor mangler der billede på min profil?

Billederne på profilerne bliver automatisk hentet fra Google Street View, og det er Googles funktion, der afgør om du får vist billede.

Se mindre
Se hele svaret