Personoplysninger

Ved oprettelsen af denne brugerprofil afgives oplysninger, som er omfattet af persondatalovens regler. Jeg er klar over, at formålet med behandlingen af oplysningerne er, at BL skal kunne administrere min brugerprofil. Min profil bliver automatisk slettet, når profilen udløber.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at BL har oplysningerne, kan jeg til enhver tid slette min profil. 

Jeg bekræfter ved min accept, at nedenstående tekst BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED BRUGERPROFIL PÅ BYTBOLIG.DK HOS BL – DANMARKS ALMENE BOLIGER er gennemlæst, forstået og accepteret.


Behandling af personoplysninger

i forbindelse med Brugerprofil på Bytbolig.dk hos

BL – Danmarks Almene Boliger

  

 

 

 
Indledning

  • Som bruger på Bytbolig.dk behandler vi en række oplysninger om dig elektronisk. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler, og hvad formålet med behandlingen er m.v.

 

Formål m.v.

  • Når du opretter dig som bruger og opretter byttetilbud, bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan oprette dig som bruger, og for at andre kan se dit byttetilbud.

 

 • Vi samarbejder ikke med andre boligportaler eller andre virksomheder omkring markedsføring og videregiver derfor ikke dine oplysninger til sådanne portaler.


Personoplysninger

  • Som led i oprettelse af brugerprofil og oprettelse af byttetilbud, behandler vi følgende oplysninger om dig:
 • Navn
 • Telefon
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Kommune
 • Antal kvm.
 • Værelser
 • Netto husleje
 • Størrelsen på forbrug el, vand, varme
 • Størrelsen på forbrug, antenne, internet og lign. i kr.
 • Boligtype
 • Oplysninger om udendørs faciliteter: Altan,
         egen have, fællesareal
 • Vaskemulighed
 • Husdyrtilladelse: hund, kat
 • Andre oplysninger, som fx beboerparkering, elevator,
       handicapvenlig

 

Sikkerhed m.v.

  • Vi behandler dine oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi efter lovgivningen har hjemmel hertil, fx hvis du giver dit samtykke. Du skal dog være opmærksom på, at dine oplysninger vil være tilgængelige for andre brugere, der er logget på bytbolig.dk.

 

 • BL har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Disse har til formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

 

Dette indebærer bl.a., at vi har en række sikkerhedsprocedurer, ligesom vi benytter firewall, virusbeskyttelse, anti-spywareprogrammer og øvrige foranstaltninger, som sikrer mod ondsindet udnyttelse af sårbarheder i anvendte it-programmer m.v.

 
Sletning

  • Du kan til enhver tid selv slette din profil. Din profil slettes automatisk efter 90 dage, hvis du ikke er aktiv.

 

Dine rettigheder

  • Dataansvar.

 

 • BL er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os i forbindelse med administration af ventelisten, og BL har således i henhold til persondataloven ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

 

 • Oplysningspligt.

 

 • Persondataloven giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. Og loven pålægger os visse pligter – som fx at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.

 

 • Indsigt, berigtigelse m.v.

 

 • Du har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet i forbindelse med vores administration af din brugerprofil, og du har ret til at se oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

 

 • I det omfang, du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Vi kan dog fortsat behandle de personoplysninger, som ikke baserer sig på dit samtykke.

 

 • Yderligere oplysninger.

 

 • Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt – fx som led i en klagesag.