Betingelser

Betingelser

Du har ret til at bytte din lejebolig, når du har haft den i tre år.


Du må kun bytte med lejere.


Du har ikke ret til at bytte:

hvis boligen er almen og forbeholdt særlige grupper 
(gælder typisk ungdoms- og ældreboliger samt bofællesskaber)

hvis boligen er privat, og ejeren selv bor i ejendommen, samtidig med at den omfatter færre end syv lejligheder.

hvis ejeren er en pensionskasse og har forbeholdt boligerne for sine medlemmer.


Ved bytte af en almen bolig skal normale regler for opsigelse, fraflytningssyn og istandsættelse overholdes, og der skal skrives ny lejekontrakt. Hvis du bytter til en lejlighed i en almen andelsboligforening, skal du muligvis melde dig ind i den og normalt betale et mindre medlemsindskud.

Har du spørgsmål om byttereglerne for almene boliger, er du velkommen til at ringe til BL − Danmarks Almene Boliger på telefon 3376 2000 eller sende en e-mail på bytbolig@bl.dk